Splošni pogoji

Varovanje zasebnosti

Podatkov o uporabniških računih ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Vaš elektronski naslov, ki ga posredujete ob prijavi na povpraševanje ali v ostalih primerih, ko vpišete svoj email na spletni strani djm.si nam bo služil le za obveščanje povezanih s to spletno stranjo.
Djm.si ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da:

  • se zaščitijo interesi in pravice djm.si ali da
  • se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah

Garancijska izjava

Storitve so na voljo po načelu “kot so na razpolago”. Djm.si ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezala vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke / datoteke prenašate skozi djm.si storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.
Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od djm.si, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

Odgovornost, zavarovanje

Djm.si ne prevzema odgovornosti za:

  • Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba webstrani.si storitev.
  • Nobene stroške, ki ji povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo djm.si storitev.
  • Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
  • Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve webstrani.si.

Zakoni

Pogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava RS.